غذاخوری در هامبورگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
نگاه و نشان

نمیشه تو رباط این بنا را اجرا کنیم ؟!!!!!!!!!!

نگاه و نشان

خیلی خب پس رو من یکی بسیت تا کاگر برای ده روز وهروز 7.5ساعت والبته بارعایت این که من صرفا هر 25دقیق باید کمی نرمش دستم وپا را در طول روز داشته باشم واز انجائیکه نباید از میزان 7.5 ساعتی که گفتم کمتر کار کنم شما فعلا به چنتا جلسه هم اندیش خصوصا با علم اموختگان رشته ریاضی از محله خودمون بگذارید ویه فرمان برایم صادر کنید بعدشم یادتون باشه من در طول ایام هفته فقط چهار شنبه هر هفته وپنجه شنبه ئیکه فقط روز فرد باشن (مثلا 1یکم سوه وپنجم وتا بیستو نهم هرماه میتوانم کمک کنم انهم بدون مزد راستی وسیله ایرا که برای نقل انتالم از تهران به خوانسار میخواهید در نظر بیرید پیکان وپراید نباشه .ممنون (اسداله اورعی )*نگاه و نشان *