شرایط بتن در هوای سرد

شرایط بتن در هوای سرد

سایت ساختمان مرجع صنعت ساختمان
sakhtemoon.com

محل بتن ریزی قبل از شروع عملیات بتن ریزی مشخصات محل مورد نظر باید با نقشه ها، مشخصات فنی واستانداردها مطابقت کامل داشته باشد مهمترین اقدامات جهت بررسی مطابقت یا عدم آن بشرح زیر می باشد
١ کنترل نحوه بستن آرماتورها  و . . .

(176.22kB) 33.pdf

/ 0 نظر / 9 بازدید