کاش می شد که نرفت


کاش می شد که نرفت...
کاش می شد که بمانیم و بسازیم خانه ای با گل دل

کشور عشق کجاست

صحبت از رفتن و بیزاری نیست

پای رفتن لنگ است

کاش می شد که زمین را بوسید و زمان را نوشید....

سهراب سپهری

/ 0 نظر / 20 بازدید