دیوار برشی فولادی

دیوارهای برشی فولادی از جمله سیستم‌های باربر جانبی با دو خصوصیت دلخواه سختی جانبی همراه شکل‌پذیری بسیار بالا است. با وجود داده‌های تحقیقاتی با ارزش دربارة دیوارهای برشی فولادی، اطلاعات مربوط به طراحی لرزه‌ای این سیستم‌ها در بیشتر آئین‌نامه‌های لرزه‌ای (همچون استاندارد 2800 ایران) نیست و یا بسیار محدود است. از جمله پارامترهای عملکرد لرزه‌ای این سازه‌ها ضریب مقاومت افزون است. بیشتر مطالعات قبلی روی این ضریب، آزمایشگاهی بوده و محدود به قاب‌های کوتاه‌مرتبه و یا با مقیاس‌های کوچک آزمایشگاهی است. هدف این مقاله، ارائه فرمولی بسته برای تعیین ضریب مقاومت افزون دیوار‌های برشی فولادی برای قاب‌ها با ابعاد و ضخامت‌های ورق مختلف و با فرض اندرکنش قاب و ورق است. نتایج آزمایشگاهی دیگر محققین و همچنین تحلیل‌های اجزاء محدود در این پژوهش، مؤید درستی نتایج استفاده از فرمول بسته پیشنهادی است.


مهندسی عمران لینک دانلود:tisfooon.blogfa.com

 

/ 0 نظر / 29 بازدید