مطالب یک پایان نامه با موضوع اقامتی

خواسته مهم ، یعنی طراحی یک مجوعه اقامتی که متناسب با شرایط شهرکرمانشاه باشد وامکان جایگزیی عملکردها ی مختلف با ماهیت متنوع اعم از اقامتی ، تفریحی ، اداری وخدماتی وازجمله موضوعاتی درطراحی است که می توان آن را در گروهی قرار داد که پاسخ دهی به عملکرد مجموعه از اولویت های اصلی آن است .از دیگر سو از عناصر شاخص یک شهر هتل های آن می باشدوبحث زیباشناختی قضیه از اهمیت کمتری نسبت به عملکرد برخودار نیست .لذا طراحی که در عین برآوردن نیازهای عملکردی یک هتل از جنبه زیبا شناختی نیز درخور تامل باشد هدف عمده دراین پایان نامه است .محل هتل با توجه به دسترسی آسان آن به مناطق دیدنی وتاریخی ودسترسی آن به فضاهای سبز ودید ومنظر مناسب انتخاب گردید.
حرکت و سفر به منظور دیدار پدیده های ناشناخته ، اماکن مختلف و مناظر جذاب طبیعت در نهاد انسانی نهفته است . از دیر باز همواره گروههائی از انسانها به خاطر دیدار بلاد دیگر و آشنائی با اقوام و جوامع مختلف بشری و دیدار مناطق جذاب و دلفریب طبیعت و نیز داد و ستد کالاهای مختلف ، رنج سفر رابر خود هموار می نمودند و با وجود خطرات مختلفی که زندگی و مایملک آنها را تهدید می کرد ، راهی مناطق دور و نزدیک می شدند .
در دهه های اخیر با توجه به ضرورتهای مختلف ، صنعت گردشگری اهمیت جهانی یافته و از جایگاه ویژ ه ای برخوردار شده است .
هیچ صنعتی به اندازه صنعت اوقات فراغت و جهانگردی پویا نیست . این دو صنعت روی هم رفته ، بزرگترین صنعت جهان شناخته شده اند . در طول سی سال گذشته هر دو صنعت از صنایع پیشرو و مترقی جهانی بوده است . بیان مسأله:کشف ناشناخته هاوپی بردن به راز طبیعت همواره عاملی موثرجهت به حرکت درآوردن نوع بشربه حساب می آمده وانسان درپی ارضای حس کنجکاوی خودگاه ازخانه وکاشانه دل کنده وبه دور دستها سفرنموده تا دیده از نادیده هابردارد وازسیاحت دردنیای شگفت آورپیرامون خودلذت ببرد.انسان گاهی برای رفع خستگی ورسیدن به آرامش روح وروان,نیل به یک هدف,شناخت بیشتراین کره ی خاکی وبه هزار ویک دلیل دیگرمقدمات سفر راآماده نموده وبه عنوان یک مسافریاگردشگرقدم به جاده می گذارد.تلاش برای رفع هریک ازاین حس ها منجربه ایجادانواع مختلف گردشگری گردیده ودرحال حاضرصنعت عظیمی راپایه گذاری کرده است که به جرات می توان آن رابه عنوان بزرگترین صنعت درآمدزایی دنیا ویک فعالیت اقتصادی منحصر بفردقلمدادنمودولی آنچه این صنعت راباویژگی هایش ازسایرصنایع جدامی سازدجنبه ی فرهنگی آن است,زیرابیشترین تبادل فرهنگی درآن انجام می گیرد.
بدین منظورازاهداف طراحی این هتل رامی توان به منظورایجادتفاهم بین المللی وآشنایی باسنتها وفرهنگ وتمدن مردم این ناحیه وبالارفتن وسعت دیدانسان وآشنایی باطرززندگی مردم این منطقه است.
همه ی این مواردباعث شدکه من برای موضوع پروژه نهایی خودطراحی یک مرکزاقامتی رادرمحدوده پارک کوهستان انتخاب کنم واین طراحی رادرسطح استانی مدنظرقرار داده ام.

روش تحقیق :
تحقیق کاربردی که با استفاده نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها ، ابزارها، وسایل ، تولیدات ، ساختارها و الگو های مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود.
نتایج تحقیق:
-ایجاداسکانی مناسب برای مسافرین
-توسعه وتقویت برنامه های تبلیغاتی برای معرفی ایران اسلامی ونیز نشان دادن جاذبه های طبیعی وتاریخی وخصوصیات مهمان نوازی ایرانیان.
-ارتقاء سطح کیفی هتلهای موجود.
-به منظورایجادهماهنگی بین زندگی واقعی وسفر باابعادمختلف تفریحی وصنایع دستی.
-بالا بردن سرانه اتاق برای مسافرین.
- -وجود زمینه ها و امکانات لازم و کافی در سطح شهر خصوصاً در مکان باستانی تاریخی طاقبستان جهت ایجاد مراکز فرهنگی، تفریحی و تجاری و توسعه و رشد اقتصادی شهر با جذب توریستهای خارجی و داخلی به این مکان باستانی.
-عدم استفاده مناسب از پارکهای موجود مخصوصاً منطقه طاقبستان
پرسش اصلی تحقیق :
معماری هنری است که در پس ظاهر خارجی حاوی معنایی مؤثر و مهم در جهت ساماندهی هدفی کاربردی است شناخت این معانی و پرداختن به آن در صورت خارجی فرم و فضای معماری از جمله اصلی‌ترین پرسش‌های این موضوع است.
هدف اصلی این پژوهش دست‌یابی به نظریه‌های کاربردی در راستای حل مشکل اصلی امروز بسترهای طبیعی ایرانی است و در آن سعی شده است تا روالی به کار گرفته شود که بتواند از لحاظ انتخاب موضوع تا ارایه نظریه و آزمون آن منسجم و منظم باقی ماند. به طور کلی می‌توان گفت که تلاش اصلی این رساله یافتن پاسخ و یا حداقل شیوه های برای پاسخگویی به پرسش‌های زیر است که مبین اهداف راهبردی و کاربردی رساله می‌باشد.
1 –فقدان انجام کارایی و هویت در بسترهای طبیعی امروز ایران را چه عواملی پدید آورده‌اند؟
2- چرا اقدامات عملی برای رفع مشکل یاد شده از سوی صاحبنظران ایرانی غیرایرانی که از این نظر پیشگام و موفق بوده‌اند صورت گرفته است؟
3- استفاده بهینه از فضای امروز بسترهای طبیعی و ایجاد پویایی لازم در آن گرو ایجاد چگونه سطحی برای آن است؟
5- ساختاری که تضمین کننده دستیابی به تمامی اهداف فوق باشد بایستی چگونه معماری در اجزای خود داشته باشد.
کوتاه سخن آن که اساسی‌ترین هدف این مطالعه دعوت به توجیهی در خور و انجام مطالعات پر دامنه و گام‌هایی استوار و دستاوردهایی پر بار برای حل مسئله ساماندهی و به نظم کشیدن طراحی معماری در بسترهای طبیعی امروز ایران و تأمین فضای انسانی و کارا برای آن است.

فصل اول:کلیات تحقیق
از زمانهای ما قبل تاریخ سفر برای تجسس ، تجارت ، زیارت و دوست یابی های شخصی بوده است . اجداد ما نقش جهانگردی را در تحکیم بخشیدن روابط سیاسی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بین ملت ها به خوبی می دانستند .
امروزه همزمان با بازشدن مرزها ، درآمدهای مازاد افزایش و تعداد گردشگران و همین طور موقعیتهایی نیز برای ارتباط و بازرگانی تمدن ها ایجاد شده است و به همین دلیل ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جهانگردی بعنوان بهترین ابزار برای توسعه اقتصادی و درک ارتباط نزدیک بین مردم شناخته شده است . جهانگردی بعنوان یک ترویج دهنده اصلی حسن نیت بین المللی و همچنین ابزاری برای توسعه درک اجتماعی و فرهنگی در سطح های ملی شناخته شده و به طوریکه ثابت شده است که ثروت فرهنگی یک کشور تنها در آثار نهفته در آن نمی باشد بلکه در خود مردم وجود دارد. اهمیت جهانگردی در این است که پلی بین مردم ملت های مختلف ایجاد می کند . تفاوت های فرهنگی ، دینی ، اعتقادات اغلب موجب بروز برخوردهای اعتقادی و دینی شده که منجر به جنگهای بین المللی می گردد . از طرف دیگر جهانگردی آگاهی فرهنگی و توسعه ارتباطات را نیز به دنبال خواهد داشت . جهانگردی با افزایش درک متقابل ساختار ، فرهنگی ، زبان و سننت های ملل مختلف سوء تفاهم ها و بی اعتقادیها را از بین می برد و یک احساس اتحاد و احترام برای گذشته که بشریت در آن شریک می باشند را به وجود می آورد
ایران سرمایه‌های ارزشمندی به نام کوه دارد. منابعی عظیم برای ذخیره برف و جایگاه یخچال‌هایی که در طول سال آب و برکت را به سوی شهرها و روستا ها سرازیر می کند. تعادل آب و هوایی را موجب می شود و مکانی که انواع گیاه و پرنده و دام را در دل خویش پرورش می دهد .
کوه های ایران ، علاوه بر اینها به عنوان جاذبه توریستی و ورزشی بسیار مؤثر می توانند در اقتصاد ملی نقش معینی ایفا کنند .
هزاران علاقمند به مناطق کوه پایه‌ای و جنگلی وارتفاعات پر برف در تمام فصول سال می‌توانند از کشورهای جنوب خلیج فارس و سرزمین های دور دست برای تفریح و اسکی و کوه‌پیمایی و تشکیل تورهای گردشگری و ورزشی می‌تواند شرایط استفاده‌های مطلوب از این سر مایه های ملی را فراهم سازد .
در کنار چنین بر نامه ریزی‌هایی امکان ایجاد هزاران شغل تولیدی و خدماتی در کشور فراهم می‌شود . وزرشکاران و گردشگران برای دسترسی به کوه‌ها و بهره‌مندی از آنها نیازمند امکانات و زیر ساخت های اطلاع رسانی و تجهیزاتی هستند .
کشور ایران ، سرزمینی بسیار متنوع است که عوامل گوناگونی نظیر وضعیت زمین شناسی ، توپوگرافی ، ارتفاع از سطح دریا ، شکل زمین ، عوامل اقلیمی و حتی طول وعرض جغرافیایی در تنوع و غنای طبیعت آن مؤثر بوده است . که به عنوان مثال دامنه ارتفاع از 26- متر تا 5610+ متر ، ودامنه تغییرات دمایی بین شمال غربی کشور 35- درجه سانتی گراد ( در زمستان ) تا 50+ درجه سانتی گراد (در تابستان ) در کرانه های خلیج فارس ، از آن جمله است . تنوع گلها وپوشش گیاهی ،بزرگترین دریاچه شور جهان ( دریاچه ارومیه ) ، بهترین پیستهای اسکی دنیا با بیش از هفت ماه پوشش برفی قابل استفاده، بیابانها و پهنه های کویری وسیع ( دشت کویر ، لوت ) ، یکی ازبزرگترین دریاچه های آب شیرین دنیا ( دریاچه هامون )، خوش آب وهوا ترین سواحل دنیا در جنوب دریای خزر ، جزایر وسواحل جهانگردی جنوب کشور با آب وهوای بسیار مطلوب در فصل زمستان ، وجود مناطق طبیعی حفاظت شده ، آبشارها ، قنات ها ، وجود 2000 چشمه گرم وسرد معدنی تنها گوشه ای از جاذبه های طبیعی این مرز وبوم را تشکیل می دهد ( زمانی فر 1379، 71و72 ) . ایران کشوری است که به لحاظ جاذبه های گردشگری در ردیف 10کشور نخست جهان می‌باشد ولی نام آن حتی در فهرست 80 کشور گردش پذیر جهان از نظر ورودی ها ودرآمد موجود نیست. سهم گردشگری ایران در تولید ناخالص ملی در حدود 07/0 درصد بوده ودرمقایسه با تولید درآمد سرانه 5/37 دلار برای هرفرد یونانی، گردشگری برای هرفرد ایرانی فقط 5/2 دلار عایدات حاصل می نماید ( پناهنده ودیگران ، 16) این موارد بیانگر این است که گرشگری در ایران به ویژه اکوتوریسم ( که گزینه شاخص بخش گردشگری می باشد که می تواند توان های بالقوه طبیعی و ویژگی‌های فرهنگی را به سرمایه های بالفعل تبدیل نماید ) ، هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته وعلی رغم موقعیت مناسب ومساعد جغرافیایی و وجود مواهب طبیعی وفرهنگی و نظیر اینها, درآمد ارزی ایران از این بابت بسیار ناچیز می باشد .
ایران علی رغم اینکه از لحاظ میراث تاریخی و فرهنگی جزء 10 کشور برتر جهان و از لحاظ تنوع زیستی بین 5 کشور جهان قرار دارد، متاسفانه از نظر جذب تعداد گردشگر تا چند سال پیش در رتبه یکصد و بیستم قرار داشته است. با همه توجهات و تلاش های صورت گرفته خصوصا در یکسال گذشته ،هنوز راهی بس طولانی و کاری بسیار دشوار برای رسیدن به موقعیت مناسب کشومان از لحاظ توسعه گردشگری را در پیش داریم.برای دستیابی به تعداد دو میلیون گردشگر در پایان برنامه 5 ساله چهارم و رقم 5/1 درصد تعداد گردشگران جهانی در سال 1404 یعنی 20 میلیون نفر و دو درصد در آمد در همان سال بیشتر به یک رویا شبیه است تا هدف.

اقامتگاههای مسافری
هتل
هتل یک واژه فرانسوی و منظور آن مکانی است که تسهیلات لازم برای اقامت کوتاه مدت مسافر را در مقصد یا مسیر حرکت تامین می کند.معادل های فارسی آن عبارت اند از: کاروانسرا، مهمانخانه، مهمان پذیر،زائرسرا و مسافر خانه،که صرفنظر از درجه و کیفیت خدماتی آنها در دنیا پیشینه چندین هزار ساله دارند.این تاسیسات برای کسب و کار و ایجاد درآمد ساخته می شوند، و گرنه اقامت موقت از طریق خیریه، و انواع کم هزینه تری وجود داشته و دارند. در قدیم که مردم به دلیل کمبود امکانات کمتر مسافرت می کردند، در مقصد اغلب به منزل خویشان و آشنایان خود فرو می آمدند که این کار در سنت مهمان نوازی ایرانیان همراه با اقتصاد معیشتی آن زمان روش پسندیده و پذیرفته ای بوده است.
در حال حاضر در ایران ایجاد مجتمعهای خدمات رفاهی و بین راهی و کمپینگ جزیی از برنامه زیرساختهای گردشگری است.
هتل به مفهوم یک مجتمع خدماتی با هدف کسب درآمد و سود پدیده تکوین یافته ای است که پیشینه آن به انقلاب صنعتی اروپا بر می گردد،از انقلاب صنعتی تا به امروز دست کم چهار رویداد به رونق صنعت توریسم و هتل سازی و هتل داری کمک کرده است. نخستین عامل، تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی از سوختهای گیاهی و حیوانی به زغال سنگ و سپس به انرژی هیدروکربنی از آغاز قرن بیستم .دوم تولید انبوه صنعتی و گسترش تجارت، آن هم به مقیاس وسیع.سوم اختراع و رواج خودروی شخصی و ترن و هواپیما و امکان حرکت سریع و آسان تر و نهایتا" افزایش سطح درآمد مردم همراه با کاهش ساعات کار و افزایش اوقات فراغت.
متل یا مجتمعهای توریستی بین راهی
امروزه مسافران در مسیر حرکت می توانند در اقامتگاه های بین راهی توقف کنند که متل نامیده شده اند.در گذشته کاروانسراها این نقش را ایفا می کردند.متل از نظر لغوی ترکیبی از هتل و ماشین است.ساده ترین تسهیلات بین راهی قهوه خانه یا رستوران است که گاه تخت برای خوابیدن در اختیار مسافر قرار می دهند.
متل حتی از نظر شکلی هم شباهت بسیار زیادی به کاروانسراهای قدیمی دارد.در کاروانسرا، اتاقهایی که در اختیار مسافر قرار می گرفت دور تا دور محوطه یا حیاطی ساخته می شد که چهاپایان مسافر کش یا بارکش نگهداری یا تیمار می شدند. متل بر خلاف هتل از تسهیلات کمتر اما سرعت بیشتری برخوردار است. مسافر میان راهی در جایی توقف می کند که سریع غذا بخورد، استراحت کند و دوباره به راه بیافتد تا در زمان پیش بینی شده به مقصد برسد.مسافر در استفاده از متل حتی همه چمدانهای خود را به اتاق نمی برد، بلکه به بردن یک ساک اکتفا می کند و بقیه اثاث خود را در ماشین باقی می گذارد.به همین دلیل، معمولا" در اتاق متل جایی برای اثاثیه مهمان پیش بینی نمی شود.
اما در هتل، مسافر زمان بیشتری در اختیار دارد و می تواند از همه تسهیلات آن از جمله رستوران، فروشگاهها، سالن ورزشی، آرایشگاه و خشک شویی استفاده کند.
انواع هتل
هتل ها را می توان با توجه به عوامل زیر طبقه بندی نمود :
1 - از نظر مکان
الف ) هتلهای مرکز شهرDown Town Hotel
ب ) هتلهای حومه شهر SuburbanHotel
ج ) هتلهای تفریحی Resort Hotel
د ) هتلهای فرودگاهی Air port Hotel
هـ ) متل ها M otel’s
2 - از نظر تعداد اتاق
الف) هتلهای کوچک (تا 25 اتاق )
ب ) هتلهای متوسط ( از 25 اتاق الی 100 اتاق )
ج ) هتلهای بزرگ ( از 100 اتاق الی 300 اتاق )
د ) هتلهای خیلی بزرگ (از 300 اتاق به بالا)

3 - از نظر نوع برنامه سرویس دهی
الف ) هتل با طرح آمریکایی American Plan
ب ) هتل با طرح اروپایی E uropean Plan
ج ) هتل با طرح کنتیننتال Continental Plan
د ) هتل با طرح تعدیل شده و تغییر یافته آمریکایی ModifiedAmerican Plan
4 - از نظر نوع میهمان
الف) هتل با میهمان فامیلی و خانوادگی Family GuestHote
ب) هتل با میهمان تجاری Commercial Guest Hotel
ج ) هتل با میهمان گروهی Group Guest Hotel
د) هتل با میهمان درمانی هتل درمانی Clinical Guest Hotel
5 - از نظر مدت اقامت
الف) هتل ترانزیت TransidentialHotel
ب ) هتل پانسیون ResidentialHotel
ج) هتل نیمه پانسیونSemi ResidentialHotel
6 - از نظر امکانات موجود
الف) هتل اقتصادی با سرویس محدود EconomyLimited ServiceHotel
ب ) هتل نیمه اقتصادیSemi Economy Hotel
ج ) هتل تمام سوئیت All suite
د ) هتل درجه یک First Class Hotel
هـ ) هتل مجلل LuxaryHotel
(1) هتل داخل شهر
این نوع هتل ها در مرکز شهر و یا با فاصله کمی از مراکز تجاری و اداری و تفریحی واقع شده است . قیمت این گونه هتلها بدلیل واقع بودن آنها در مرکز شهر بالا ست و بیشتر مورد استفاده بازرگانان قرار می گیرند
(2) هتل حومه شهر
این نوع هتلها در حومه شهر ها و در محلی آرام و ساکت واقع شده و قیمت آنها نیز نسبتاً ارزانتر می باشد . این هتل ها برای مسافران با بودجه کم و همچنین سازمانهایی که می خواهند سمینار ، کنفرانس و برنامه های آموزشی داشته باشند و نیاز به مکانی ارام دارند بسیار مناسب است
هتل های تفریحی یا ری زورت هتل
این هتلها در کنار دریا یا در مناطق خوش آب و هوا و کوهستانی و یا نزدیک چشمه های آب معدنی قرار دارند و بیشتر محل اسکان کسانی هستند که برای گردش و گذراندن تعطیلات مسافرت می کنند
هتل های تفریحی
معمولا دارای حداقل امکانات مورد نیاز می باشند و بیشتر از طرح امریکایی پیروی میکنند . ( اتاق با سه وعده غذا، صبحانه ، نهار و شام)

هتلهای فرودگاهی
هانطوریکه از نام این هتلها تشخیص است در مجاورت فرودگاهها قرار دارند . وبیشتر مورد استفاده مسافران ترانزیت می باشند زیرا اکثر این مسافران با دقت بسیار کمی که دارند امکان استفاده از هتل های داخل شهر برایشان میسر نیست . قیمت ها در اینجا فقط برای اتاق می باشد ( طرح اروپایی )

(3)متل
در خارج از شهر و کنار بزرگراه ها قرار دارند وبیشتر مورد استفاده مسافرانی هستند که با وسیله مسافرت می کنند . معمولا دارای رستوران ، سوپر مارکت و ساندویچ فروشی نیز می باشند وسرویس آنها شباهت زیادی به سرویس هتلها دارد
(4) مسافرخانه ها
کوچک و دارای امکانات اقامتی مختصر از جمله آشپزخانه کوچک و مشترک هستند .

2 - طبقه بندی بر اساس تعداد اتاقها

در اینجا ظرفیت هتل ها با توجه به تعداد اتاقها ، شاخص اندازه گیری قرار گرفته و معمولا هتلهای با 25 اتاق یا کمتر را کوچک ، از
100ـ 25 اتاق را متوسط ، 300 ـ 101 اتاق را بزرگ و هتلهای بیشتر از 300 اتاق را خیلی بزرگ می نامند که امروز از نوع آخر بسیار دیده می شود

3 - طبقه بندی بر اساس نوع طرح یا برنامه
الف )طرح امریکایی : قیمت در این طرح شامل اتاق و سه وعده غذا می باشد
ب )طرح اروپایی : قیمت فقط شامل اتاق است و هزینه غذا باید جداگانه پرداخت شود
ج) طرح متعادل یا بین المللی : قیمت شامل اتاق و صبحانه است
د) طرح تعدیل یافته امریکایی: قیمت شامل اتاق و دو عده غذا می باشد
4 - طبقه بندی بر اساس نوع مهمان
اغلب در بیان و محاوره از اصطلاحاتی مانند هتل های تجاری ، خانوادگی و یا هتل مخصوص گروهها استفاده می شود ، این نوع طبقه بندی به بستگی به نوع مهمان دارد.
- هتل های تجاری : بیشتر به بازرگانان سرویس داده و از طرح اروپایی پیروی می کنند .
- هتل های خانوادگی: بیشتر در شهرهای توریستی و تفریحی واقع شده و از طرح امریکایی تبعیت می کنند
- هتل های گروها: بیشتر مورد استفاده شرکت کنندگان در سمینارهای بزرگ کنفرانس ها ، گروها و نورها می باشند و از طرح آمریکایی الگو می گیرند .
- هتل کلینیک: طرح سازمان و نوع امکانات موجود در این هتل ها به صورتی است که بیشتر توسط بیماران و معلولین مورد استفاده قرار می گیرد .
5 - طبقه بندی بر اساس مدت اقامت LENGTHOF STAY
در این طبقه بندی ، هتل ها به سه دسته تقسیم می شوند .
-هتل های ترانزیت : مهمانان معمولاً برای یک روز و گاهی اوقات حتی کمتر از یک روز در این گونه هتل ها اقامت می گزینند (مانند هتل های اطراف فرودگاه )
- پانسیون : میهمانان با عقد قرار داد اجاره حداقل به مدت یک ماه در آنجا اقامت می کنند .
- نیمه پاسیون : دارای هر دو خصوصیات ذکر شده بالاست و مهمانان می توانند بر
حسب نیاز مدت اقامت خود را تعیین کنند .
6- طبقه بندی براساس امکانات ارائه شده Feasibility & Servicing
امکانات موجود یک هتل می تواند مهمترین ملاک برای طبقه بندی هتل باشد ، برخی از کشورها از سیستم ستاره استفاده می کنند. مثلاً یک هتل 4ستاره باید دارای امکاناتی مانند اتاق های مفروش با حمام، دستشوئی، تهویه مرکزی، کلوپ ورزشی، استخر شنا، امکانات و وسائل ورزشی، مراکز تجاری، رستورانهای مختلف همراه با سالن پذیرایی و نوشیدنی ها و آبمیوه ها و کافی شاپ و غیره باشد .
اینها فقط تعدادی از معیارهای لازم به منظور کسب ستاره هستند و هر چه امکانات هتل کمتر باشد تعداد ستاره ها نیز کمتر می شود که ممکن است به دلایل زیاد از جمله هزینه بالا و نوع فعالیت هتل باشد .
هتل ها را براساس امکانات ارائه شده می توان به طریق زیر نیز طبقه بندی کرد .
- هتل های اقتصادی یا با سرویس محدود[16]: این نوع هتل ها دارای حداقل امکانات اقامتی و بهداشتی مورد نیاز بوده وقیمت اتاق ها حدودا 45% از هتل های درجه یک کمتر می باشد . این هتل ها اتاق را بدون ارائه سرویس غذا و نوشابه می فروشند و برای صرفه جویی دارای پرسنل کمتری بوده و از دربان استفاده نمی کنند .
- هتل های نیمه اقتصادی: ترکیبی از بافت هتل های فول سرویس و هتل های اقتصادی توام با صرفه جویی در هزینه ها بوده و دارای سالن های غذا خوری ، ظاهری زیبا و سرویس و امکاناتی مناسب هستند . گرانترین اتاق های این نوع هتل ها دارای چشم اندازی زیبا و در مکانی راحت و آرام قرار دارند.
- تمام سوئیتدر اینجا تمامی اتاق ها از نوع سوئیت می باشند که اتاق سوئیت بعداً شرح داده می شود .
- هتل های درجه یک: هتل های تقریبا لوکس با پرسنل کار آزموده و امکانات بسیار خوب برای صرف غذا و نوشابه می باشند . این هتل ها معمولا دارای سوئیت های لوکس ، دو یا سه رستوران و یک سالن پذیرایی با نوشیدنی و آبمیوه می باشند .
- هتل های مجلل: هتل های لوکس یا دو لوکس نامیده می شوند و دارای بهترین استاندارد در کارائی ، سرویس غذا و نوشابه و راحتی مهمانان می باشند
جا، ظرفیت و درجه بندی هتل
مجهزترین هتلها قاعدتا" در مراکز شهرهای بزرگ ساخته می شوند، اما ساخت چنین مجتمعهایی در حاشیه شهرها نیز کاملا" متداول است. برای هتلهایی که تسهیلات برگزاری کنفرانس در آنها پیش بینی می شود،یا برای کسانی که از ازدحام مراکز شهری گریزان اند،حاشیه شهرها جای مناسب تری است.امکان یافتن زمین بزرگ تر و ارزان تر برای ساخت پارکینگ و باغ سازی در حاشیه شهرها به مراتب بیشتر از مراکز شهری است.
در طراحی هتل باید به طبقه بندی آن از نظر سطح و کیفیت سرویس دهی در ارتباط با قدرت خرید مهمانان بالقوه آن توجه شود.هتلها امروز از یک طبقه بندی ساده 1 تا 5 ستاره استفاده می کنند که 1 ستاره ارزان ترین و 5 ستاره گران ترین هتلها است. هر چه سطح خدماتی و درجه هتل تنزل کند از سرویس ها کاسته می شود. در مسافرخانه توالتها عمومی می شوند و اتاقهای عمومی تا تخت خوابه ساخته می شوند که مسافران الزاما" یکدیگر را نمی شناسند. مسافرخانه هایی در اطراف بازار تهران تابستانها روی پشت بام خود را با تخت خوابهای تک نفره پر می کنند و مسافر شب خواب که اصراری به خوابیدن در اتاق ندارد، از این تختها با قیمتی ارزان تر استفاده می کند.
استفاده از جاذبه های طبیعی و مصنوعی در هتل سازی رواج دارد. سرمایه گذاران هوشمند با طرحهای ابتکاری جاذبه های طبیعی را مضاعف می کنند. ساخت هتل در آب، میان یخها، در برف، در غارهای صخره ای( نمونه ترکیه) در سراسر جهان باب شده است. هتل برج العرب دوبی روی یک جزیره مصنوعی و به شکل بادبان قایق ساخته شده که یادآور فرهنگ این بخش از خلیج فارس است.

فصل دوم :
مبانی نظری و معماری طرح
در معماری، هر طرح یک سیستم است . با یک دید کلی هر اثر هنری یک سیستم است که در هماهنگی اجزاء متشکله اش زاده می شود. در هر سیستم عامل تعیین کننده و شکل دهنده «کل » آن سیستم است . شکل و نظم هر کار معماری نیز به همین ترتیب متکی بر شکل و نظم کل آن است . کل در معماری از طرفی مترادف فرم است و فرم (صفتهای ویژه فضا) عامل قبلی و تعیین کننده برای فونکسیون است . از طرف دیگر «کل » در معماری همان فضای واحد، عمومی و جمعی، با حرکت و نوربیشترین است، در نتیجه فرض بر این است که در معماری، عرصه کلی واحدی، وجود خواهد داشت که حرکات «انسان » و روابط بین فضاهای «جزء» را تعیین و تأمین می کند. به این ترتیب، در هر کار طراحی، ما باید در وحله اول به کل فکر کنیم . برای رسیدن به طرح از طریق یک نظم سیستماتیک، ما باید از کل شروع نماییم . کل در هر طرح عبارت است :
از سیستم حرکت و ارتباط فضاها با یکدیگر، به علاوه صفتهای مناسب و هماهنگ شده فضاها.
در حقیقت حرکات را نظم دهیم، طرح خود منظم می شود - نور را نظم دهیم فضا خود منظم می شود - کل را نظم دهیم اجزاء خود منظم می شوند - معماری از میان هماهنگی همه این نظامها به مبانی اصیل خود نایل می گردد.

فصل سوم:
بررسی بستر طرح

اقلیم ایران و استان و طراحی سازگار با اقلیم
استان تاریخی کرمانشاه همچون دیگر نقاط کشور کهنسال ما آثاری از روزگار مجد و عظمت ایران را در سینه کوه ها و پهن دشت های خود محفوظ کرده است. برخلاف سایر نقاط ایران که به صورت مقطعی مورد سکونت قرار گرفته اند. این استان بدون وقفه در ادوار مختلف تاریخ مورد سکونت قرار گرفته است. شواهد و مدارک با ستان شناختی نشان می دهد این منطقه از اولین زیستگاه های انسان اولیه به شمار می رفته و یکی از مراکز مهم جمعیتی در زاگرس میانی محسوب می شده است.
تمامی مراحل و ادوار زندگی انسان از عهد حجر تا دوره های تمدنی پیش از تاریخ و سپس تا تشکیل حکومت های بزرگ سیر تطور خویش را در این محدوده طی کرده است به طوری که غار شکارچیان بیستون نکات جالبی را درباره سابقه زندگی بشری در دوران پارینه سنگی در ایران روشن می دارد.
استان کرمانشاه با وسعتی در حدود 24434 کیلومتر مربع در میانه ضلع غربی کشور قرار گرفته است. این استان از شمال به استان کردستان، از جنوب به استانهای لرستان و
ایلام، از شرق به استان همدان ازغرب به کشور عراق محدود شده است.
شهرستان های این استان عبارتند از: اسلام آبادغرب، پاوه، جوانرود، سرپل ذهاب، سنقر، صحنه، قصرشیرین، کرمانشاه، کنگاور، دالاهو، روانسر، گیلانغرب و هرسین.
استان کرمانشاه ناحیه ای کوهستانی است که مابین فلات ایران و جلگه بین النهرین قرار گرفته است و سراسر ان را قلل و ارتفاعات سلسله جبال زاگرس پوشانده است. سلسله جبال زاگرس در محدوده این استان به صورت مجموعه ای از رشته کوه های موازی پدیدار گرشته که دشتهای مرتفع کوهستانی در بینابین آنها شکل گرفته و بستر گذرگاه های مهم زاگرس را به وجود آورده است.

فصل چهارم:
ارائه نمونه های مشابه

فصل پنجم:
ظوابط ، استانداردها و برنامه ریزی
طراحی هتل امروزه برای خود تخصصی ویژه به حساب می آید ، چرا که هتل جزو طراحی های پیچیده محسوب می شود ، علاوه بر آن موضوعی اقتصادی است که طراحی آن در جلب مشتری ، یکی از مهمترین نقش ها را ایفا می کند.
برای طراحی یک هتل ، باید علاوه بر اطلاع از فضاهای مورد نیاز ، نکات بسیار زیادی را مد نظر قرار داد ، چرا که هرکدام از فضاها ضوابط خاص خود را دارند و در طراحی هتل و جانمایی باید به نکات بسیار زیادی توجه داشت که موجب کارآمدی و از همه مهمتر سبب هزینه کمتری برای هتلدار گردد.
هدف طراحی کارآمد: حداکثر فضا برای اتاقهای مهمان
برای حداکثر سوددهی، تیم طراحی باید درصد سطوح زیربنای طبقات مهمان را به حداکثر و فضای سیرکولاسیون و خدماتی(محوطه آسانسور،انبار ملافه ها، شوتهای زباله و قسمت دستگاههای فروش ماشینی نوشیدنی و تنقلات) را به حداقل برساند. مسائل زیبایی شناختی را نمی توان نادیده گرفت. اما مقایسه ساده ای میان آلترناتیوهای مختلف با درصد فضاهای اختصاص یافته به اتاقهای درآمدزای مهمان، اغلب می تواند به انتخاب راه حلهای پر درآمدتر بیانجامد.
تحلیل موارد مختلف هتلهای بلند مرتبه نشان می دهد که شکل ظاهری برخی از آنها کاراتر است. انتخاب یک شکل در مقایسه با شکل دیگر می تواند به معنای 20 درصد صرفه جویی

/ 0 نظر / 330 بازدید