ویژه وفات حضرت ام البنین (س)

ارادت قلبی حضرت ام البنین (سلام الله علیها) به خاندان پیامبر (صلوات الله علیه) آنقدر بود که امام حسین (علیه السلام) را از فرزندان خود بیشتر دوست می داشت؛ بطوری که وقتی به این بانوی گرامی خبر شهادت چهار فرزندش را دادند فرمود: مرا از حال حسین (علیه السلام) باخبر سازید و چون خبر شهادت امام حسین (علیه السلام) به او داده شد، فرمود رگهای قلبم گسسته شد، اولادم و هر چه زیر این آسمان کبود است، فدای امام حسین (علیه السلام).

 در جریان کربلا  بانوانىکهازکربلابهمدینهمراجعتکردند،درخانهامّالبنینسلاماللَّهعلیهاعزادارىمى‏کردند.آنحضرتاگرچهدرکربلانبودولىازنالهوگریهقرارنداشتوهمهروزهبهبقیعمى‏رفتوآنقدرجانسوزمرثیهمى‏خواندکهمروانباآنهمهقساوتقلبگریهمى‏کرد.هنگامىکهزنهااوراامّالبنینخطابمى‏کردندوتسلیتمى‏دادند،مى‏فرمود:

 » دیگرمراامّالبنیننخوانید... «.

این همسر شهید، مادر چهار شهید و طلایه‏دار پیام‏آوران کربلا پس از حضرت زینب(سلام الله علیها)و حضرت ام کلثوم (سلام الله علیها) که لحظه لحظه عمر خویش را با خداى خود معامله کرد و لحظه‏اى خطا و انحراف در زندگى وى راه نیافت در سال 64 ه.ق دار فانى را وداع گفت  و در قبرستان بقیع در کنار سبط رسول خدا(صلوات الله علیه)، امام حسن(علیه السلام)، و فاطمه بنت‏اسد و دیگر چهره‏هاى درخشان شریعت محمدى(صلوات الله علیه) به خاک سپرده

شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید