"مصاحبه برای استخدام"


--مصاحبه کننده : در هواپیمائی 500 عدد آجر داریم، 1 عدد آنها را از هواپیما به بیرون پرتاب میکنیم. الان چند عدد آجر داریم ؟

--متقاضی : 499 عدد !

--مصاحبه کننده : سه مرحله قرار دادن یک فیل داخل یخچال را شرح دهید.

--متقاضی : مرحله اول: در یخچالو باز میکنیم - مرحله دوم: فیلو میذاریم تو یخچال - مرحله سوم: در یخچالو میبندیم !!

--مصاحبه کننده : حالا چهار مرحله قرار دادن یک گوزن در یخچال را توضیح دهید !

--متقاضی : مرحله اول: در یخچالو باز میکنیم - مرحله دوم: فیلو از تو یخچال در میاریم - مرحله سوم: گوزنو میذاریم تو یخچال - مرحله چهارم: در یخچالو میبندیم !!

--مصاحبه کننده : شیر واسه تولدش مهمونی گرفته، همه حیوونا هستن جز یکی. اون کیه ؟

--متقاضی : گوزنه که تو یخچاله !!

--مصاحبه کننده : چگونه یک پیرزن از یک برکه پر از سوسمار رد میشود ؟

--متقاضی : خیلی راحت، چون سوسمارا همشون رفتن تولد شیر !!

--مصاحبه کننده : سوال آخر. اون پیرزن کشته شد، چرا ؟

--متقاضی : امممممممم، نمیدونم، غرق شد ؟

--مصاحبه کننده : نه، اون یه دونه آجری که از هواپیما انداختی پائین خورد تو سرش مرد !!! شما مردود شدین، نفر بعدی لطفاً :|

/ 0 نظر / 17 بازدید