سیستم سقف کوبیاکس

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

استفاده از این نوع سقف به شرط رعایت ضوابط و محدودیت‌های ذکر شده در ذیل و مباحث ششم و نهم مقررات ملی ساختمان ایران، در ساختمان‌های دارای دیوار برشی بتن مسلح مجاز است.
1-این ضوابط تنها برای سقف‌های کوبیاکس با گوی‌های کروی شکل کاربرد دارد و سقف با گوی با اشکال غیرکروی را شامل نمی‌شود.
2-مجموع بار مرده روی این سقف‌ها شامل پارتیشن، کف‌سازی و نازک‌کاری محدود به 260 کیلوگرم بر مترمربع می‌باشد ضمن آنکه کاربرد این سقف تنها جهت پارکینگ‌هایی که محل عبور اتومبیل سواری با حداکثر وزن 5/2 تن با بار متمرکز 1 تن می‌باشد مجاز است.
3-لازم حداقل ضخامت بتن در اطراف گوی‌ها شامل بالا، پایین و مابین دو گوی متوالی حداقل 5 سانتی‌متر در نظر گرفته شود.
4-در طراحی از ظرفیت برشی فولاد مورد استفاده در قفسه گوی‌ها صرف نظر شود، با این‌حال میزان فولاد با امتداد قائم در این قفسه بایستی مطابق بند 9-12-6-3-1 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با فرض برابر با حداقل فاصله بین دو گوی متوالی در هر جهت دال تأمین شود.
5-در طراحی برای برش در هر جهت دال، مقاومت برشی نهایی بتن(VC) باید حداکثر 50 درصد مقدار محاسبه شده طبق رابطه 9-12-4 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران و با فرض مقطع تمام پر بتنی محاسبه شود. در تمام نقاط دال که نیروی برشی نهایی(VU) بیش از مقاومت برشی نهایی تأمین شده توسط بتن(VC) باشد، دال باید به‌صورت توپر بدون گوی اجرا شود.
6-در طراحی و کنترل برش در حد نهایی برای عملکرد دو طرفه در حوالی بارهای متمرکز و تکیه‌گاهها، مقاومت برشی نهایی بتن نباید حداکثر از 50 درصد مقداری که از بند 9-12-17-2-4 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران حاصل می‌شود بیشتر منظور شود.
7-طراحی دال برای خمش در هر جهت بنابر جزئیات اجرایی و با منظور نمودن حفره‌ها با مقاطع دایره، در ضعیف‌ترین مقطع دال انجام گیرد.
8-محاسبات تغییر شکل دال بر پایه بند 9-14-2-6-1 و با محاسبه دقیق ممان‌اینرسی مؤثر دال سوراخ‌دار انجام گیرد. اضافه افتادگی دراز مدت بر پایه بند 9-14-2-4-3 محاسبه شود.
9-ایجاد هرگونه بازشو در این نوع دال تابع ضوابط بند 9-15-3-5 مبحث نهم مقررات ساختمان ملی ایران می‌باشد.
10-در محل تقاطع دیوارهای برشی و دال کوبیاکس، انتقال برش ناشی از زلزله از دال به دیوار باید در ضعیف‌ترین سطح مقطع دیوار کنترل شده و در صورت نیاز از فولادگذاری برای تسهیل انتقال برش درون صفحه دیافراگم به دیوار بهره برده شود.
11-پیش‌بینی المان‌های مرزی در اطراف بازشوها و لبه دال حسب مورد مطابق ضوابط طراحی آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود انجام گیرد.
12-حداکثر دهانه(مرکز ستون به ستون) برای این نوع سقف در حالت کاربرد به صورت دال تخت به 5/6 متر محدود می‌شود. در صورت کاربرد این سقف در ترکیب با قاب خمشی بتن‌آرمه شامل تیر و ستون مجزا که به تفکیک از دال طرح شده باشد، محدودیت فوق‌الذکر برای دهانه دال به 8 متر افزایش می‌یابد.
13-استفاده از روش پیش‌دال تنها در حالتیکه قفسه و گوی‌ها در پیش‌دال درگیر بوده و فولادی‌های کششی در پیش‌دال پیش‌بینی شده باشد مجاز است.
14-الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان"صرفه‌جویی در مصرف انرژی" رعایت شود.
15-رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان"حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق" و همچنین الزامات نشریه 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمانی الزامی است. تطابق شرایط و مشخصات مصالح و نحوه اجرا با مدرک فنی(P-SAC 02/III-187 General Test Certificate Of Building Inspectorate-MFPA Leipzing Gmbh) نیز ضروری است.
16-در خصوص عایق‌بندی بام، عایق پلی‌استراین منبسط شده(پلاستوفوم) مورد استفاده، لازم است تا از نوع کندسوز مطابق با استانداردهای معتبر باشد. این عایق پلی‌استراین باید به وسیله حداقل 5/1 سانیتمتر اندود یا تخته گچی محافظت شود. اتصال مکانیکی اندود یا تخته به سازه بام ضروری می‌باشد.
17-صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقرات ملی ساختمان ملی ایران با عنوان"عایق‌بندی و تنظیم صدا"تأمین شود.
18-کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازه‌ای از حیث دوام و مسائل زیست‌محیطی باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و با آیین‌نامه‌های معتبر بین‌المللی بکار گرفته شوند.
19-در شرایط مختلف اقلیمی و محیط‌های خورنده ایران، رعایت تمهیدات لازم از نظر دوام و پایایی اعضای بتنی ضروری است.
20-اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه‌اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

/ 0 نظر / 33 بازدید